title
Karjäärist tuleneva müra mõju hindamine elamupiirkondadele
Evaluation of effect of noise from quarry on residential areas
author
Hayatijozani, Ali
keywords
mürad
karjäärid
elamupiirkonnad
quarries
dwelling areas
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus