title
Eesti pankade üldjuhtimise vastavus Euroopa Liidu kapitali nõuete direktiivist (CRD IV) tulenevate krediidiasutustele kohaldatavatele üldjuhtimise nõuetele
Estonian banks corporate governance and their compliance with European Union Capital Requirements Directive (CRD IV) corporate governance requirements
author
Leoste, Diana
supervisor
defence date
language