title
Põlevkivi kaevandamise tehnoloogiate keskkonnamõjust aastatel 2016-2030
publisher
TTÜ Mäeinstituut
publishing year
identifier
ISBN 9789949430819 (CD)
ISBN 9789949430802 (pdf aadressil mi.ttu.ee/kogumik)
source
Mäendus (2014). Tallinn : TTÜ Mäeinstituut, lk. 82-98
language
rights
© TTÜ Mäeinstituut
department / college