title
Elektrienergia kulude vähendamine efektiivsema pumpade juhtimise süsteemi loomise läbi
Reducing Electricity Costs Through the Creation of an Efficient Pump Control System
supervisor
defence date
language