title
Energiasäästlike elamuarendusprojektide majanduslik tasuvus Marjamaa arenduse näitel
Investment analysis of energy-efficient residential development projects in the example of Marjamaa development
author
Tartlan, Henrik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal