title
Euroopa makseteenuste direktiivil PSD2 põhineva makse algatamise teenuse loomine
Development of a Payment Initiation Service Based on the European Payment Services Directive PSD2
author
Kalluste, Karl Kristjan
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2025
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal