title
Pürolüüsi katseseadme elektrifiltri korpuse ja elektroodide kujundamine tahkete osakeste vähendamiseks
Electrode and housing design of an electrostatic precipitator for an experimental pyrolysis unit to reduce emissions of solid particles
author
Neustus, Martin
keywords
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus