title
TTÜ Mektory Tehnoloogiakooli tuntus Eesti gümnaasiumiõpilaste seas
Brand awareness of TTU Mektory School of Technology among upper secondary school students
author
Piliste, Kristina
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network