title
Ministrite nõunike profiil ja rollid: Eesti näide
The profile and role patterns on ministerial advisers: the case of Estonia
author
Ahi, Katry
keywords
ministri nõunik
poliitiline nõunik
poliitilis-adminstratiivne süsteem
defence date
language