title
Ujuvkai lainete summutusvõime eksperimentaalne ja analüütiline mudeldamine
Analytical and experimental modelling of wave attenuation properties of floating wave breaker
author
Paulus, Rasmus
keywords
ujuvkai
floating breakwater
defence date
language
subunit
Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm
Mechanics of Fluid and Structures Research Group