title
Accelerated Carbonation Treatment of Industrial Wastes: Physicochemical, Environmental and Economic Aspects
Tööstusjäätmete töötlemine kiirendatud karboniseerimismeetodil: füüsikalis-keemilised, keskkonnaalased ja majanduslikud aspektid
author
Berber, Hakan
description
Defence postponed
Kaitsmine edasi lükatud
serial number
Doctoral thesis 8/2020
Doktoritöö 8/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e6d57289-35ba-46fc-9c05-c9ac6f982bf0
ISBN 9789949835430 (pdf)
language