title
Tallinna Polütehnik Nr 31 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
06.11.1981
language