title
Elektrivõrgu ehitusettevõtte võimalused laienemaks Soome turule
The Opportunities of the Power Grid Construction Company to Expand to the Finnish Market
author
Palgi, Karmela
supervisor
defence date
language