title
Paindlikkusteenuste mõju tööstus, äri- ja avalik sektoritele ning kodumajapidamistele, juhtumianalüüs
Impact of Flexibility Services on Commercial, Residential and Industrial Use-cases, Case Study
author
Antipenko, Vjatšeslav
supervisor
defence date
language