title
Baariumi adsorptsiooni tasakaalu ja dünaamika uurimine laboratoorsetes tingimustes ning adsorbentide regenereerimine
A laboratory study on barium adsorption equilibrium and dynamics and regeneration of adsorbents
author
Järvpõld, Vahur
keywords
raadium
läbilöögikõverad
barium
radium
breakthrough curves
regeneration of filter materials
supervisor
defence date
language