title
Long-Term Changes of Nutrient Fluxes in the Drainage Basin of the Gulf of Finland – Application of the Polflow Model.Toiteelementide transpordi pikaajalised muutused Soome lahe vesikonnas – Polflow mudeli rakendus
author
Piirimäe, Kristjan
keywords
maakasutuse muutused
taimetoiteelemendid
valglakorraldus
land use changes
plant nutrients
drainage basin management
publisher
TUT press
supervisor
defence date
04.12.2007
identifier
ISBN 9789985597330
ISSN 14064723
language