title
MikroRNA hsa-miR-548ba ja hsa-miR-7973 sihtmärkgeenide tuvastamine inimese munasarja granuloosa rakuliinis KGN
Identification of target genes of microRNAs hsa-miR-548ba and hsa-miR-7973 in human ovarian granulosa cell line KGN
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information