title
Põlevkivituha kasutamise võimalikkus teedeehituses OSAMAT projekti näitel
Possibilities of using oil shale ash in road construction on the example of OSAMAT research
author
Meikas, Mark
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access