title
Globaliseerumine ja riikideüleste organisatsioonide mõju rahvusriigi suveräänsusele
Globalization and Transnational Organizations Influence on the Sovereignty of the Nation-State
author
Patarashvili, Teona
defence date
language