title
Teadus- ja arendustegevusega tegelevaid Eesti ettevõtteid iseloomustavad tegurid
Determinants characterizing Estonian 's enterprises
author
Kivi, Merili
supervisor
Puolokainen, Tarmo
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus