title
Tselluloosi hüdrolüüsiproduktide analüüs ioonses vedelikus kapillaarelektroforeetilisel meetodil
Analysis of hydrolysis products from cellulose in ionic liquid by capillary electrophoresis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Aid, Tiina
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information