title
Ettevõtete kindlustamise hetkeolukord ja arenguperspektiiv Eestis pearaamatupidajate ja finantsjuhtide pilgu läbi
The Current Insurance Situation among Estonian Companies and the Prospect for Development as Seen through the Eyes of Chief Accountants and Financial Managers
defence date
language