title
Võõrtööjõu ja Eesti idufirmade omavahelise sõltuvuse analüüs
Analysis of codependency between immigrant labor and Estonian startups
author
Kukreti, Sakshi
defence date
language