title
Soolise ebavõrdsuse mõju majanduskeskkonnale Euroopa Liidu riikide näitel
The impact of gender inequality on economic environment in the European Union
author
Soome, Mandi
supervisor
defence date
language