title
Epiroci patareielektriliste masinate hindamine "Sustainable Underground Mining" projekti raames LKAB-s
Evaluation of Epiroc’s Battery Electric Vehicles in the Sustainable Underground Mining project at LKAB
keywords
akutoitelised masinad
LKAB
Konsulni proovikaevandus
Konsuln test mine
supervisor
Hitch, Michael
Lowther, Michael
defence date
language