title
Epiroci patareielektriliste masinate hindamine "Sustainable Underground Mining" projekti raames LKAB-s
Evaluation of Epiroc’s Battery Electric Vehicles in the Sustainable Underground Mining project at LKAB
keywords
akutoitelised masinad
LKAB
Konsulni proovikaevandus
Konsuln test mine
supervisor
Lowther, Michael
defence date
language