title
Lubjakivikarjääri avamine killustiku tootmiseks Hiiu maakonnas
Opening limestone open pit for producing aggregate in Hiiu county
supervisor
Gailan, Helena
defence date
language