title
Laboratoorse töö loomine õppeaines Rakendusfüüsika – hõõrdejõud kald- ning tasapinnal
Creation of laboratory work in the subject of Applied physics – frictional force on incline and plane
author
Reimaa, Rihard
keywords
supervisor
defence date
language