title
Lihatööstuse administratiivhoone olmeveevärgi ja kanalisatsiooni ning tootmise survepesu süsteemi projekt
Design butchery administration building domestic water and sewerage systems and high pressure cleaning system for production
author
Jemeljanov, Stanislav
keywords
hoone veevärk
hoone kanalisatsioon
rasvapüüdur
tuletõrje veevarustus
water supply inside building
draining systems inside building
tap water
grease separator
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Suurkask, Valdu
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information