title
Usuliste ühenduste majanduslik tegevus ja aruandlus Eestis
The Economic Activity and Reporting of Religious Groups in Estonia
author
Tähiste, Jaanus
keywords
koostöö riigiga
kirikuraamat
keskkassa
pühakodade säilimine
religious buildings preservation
supervisor
defence date
language