title
Tarkvarasüsteemi testimise testihaldusvahendite analüüs ettevõtte FOB Solutions näitel
Analysis of Test Management Tools for Software System Testing Based on FOB Solutions
author
Kaaremäe, Andri
supervisor
defence date
language