title
Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste määramise õiguslikud vahendid - nende olemasolu või puudumine
Legal Means of Awarding Abnormally Low Tenders - Wether or Not They Exist
author
Sonk-Bahharev, Nataly
defence date
language