title
Balticconnectori jääksoojuse utiliseerimise võimalused Paldiski ning Puiatu kompressorjaama näitel
Balticconnector project’s waste heat utilisation possibilities based on Paldiski and Puiatu compressor stations
defence date
language