title
Materjalide omaduste hindamise tehnoloogia klassikalised meetodid ja nende kasutamine autotööstuses
Classical methods for evaluating the properties of materials and their use in the automobile industry
author
Štšerbakov, Maksim
keywords
soolhape
korrosiooni voolutihedus
anood
katood
ekvivalentmass
corrosion current density
anode
cathode
equivalent weight
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information