title
Põhiseaduse ja Kodakondsusseaduse omavaheline vastuolu seoses topeltkodakondsusega Eesti Vabariigis ja selle mõju kodaniku õigustele ja kohustustele
Contradiction between the Constitution and the Citizenship Act in regard to multiple citizenship in the Republic of Estonia and its effect on citizen´s rights and obligations
author
Aasma, Norman
defence date
language