title
Välisvalgustustaristu hoolduse tulemused ja taristu uuendamise vajalikkus
The results of maintenance and necessity of infrastructural upgrades of the public lighting network
keywords
kõrgrõhu-naatrium valgusti
välisvalgustustaristu hooldused
lighting network maintenance
profitability calculations
supervisor
defence date
language