title
Tallinna Polütehnik Nr 18 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
29.05.1981
language