title
Proaktiivsete ärisündmusteenuste disainimine: juhtumiuuring Eesti Ettevõtjaportaali näitel
Designing proactive business event services: a case study of the Estonian Company Registration Portal
author
Kõrge, Helena
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus