title
Raamatupidamiseetika Aserbaidžaanis: praegune olukord ja edasise arengu väljavaated
Accounting Ethics in Azerbaijan: Current Situation and Perspectives of Further Development
author
Mammedov, Etibar
defence date
language