title
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna eesti õppekeelega üliõpilaste eetiline suhtumine õppeprotsessi ja sotsiaalne vastutus ühiskonna ees
Ethical attitude to the study process and social responsibility to society of estonian speaking students of School of Business and Governance at Tallinn University of Technology
author
Paesüld, Hanna-Karoliine
supervisor
defence date
language