title
Riskimudeli väljatöötamine automatiseeritud tarbijakrediidi otsuste andmiseks
Risk model development for automated consumer credit decisions
author
Puulmann, Mari-Liisu
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal