title
Laborikeskkonna loomine TalTech õppeainele "Sissejuhatus pilvetehnoloogiatesse" AWS teenusepakkuja näitel
Creating a Laboratory Environment for the TalTech Course ’’Introduction to Cloud Technologies’’ Based on AWS
author
Asi, Lars
keywords
turvaline
automatiseeritud
monitooritud
kuluefektiivne
secure
monitored
cost efficient
supervisor
defence date
language
department / college