title
Osooni mõju atsetooniauru fotokatalüütilisele oksüdeerimisele P25 TiO2 katetega
Effect of ozone on photocatalytic degradation of acetone vapour on P25 TiO2 coatings
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal