title
Eestis kasutatavate tsementide ja AS Semtu betoonisegu plastifitseerivate keemiliste lisandite sobivaima toimimise kontroll betoonisegudes
Combined effect of commonly used cements in Estonia and plasticizing chemical admixtures according to AS Semtu products and their applicable performance in concrete
author
Kukk, Mihkel
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information