title
Ehitustehnoloogia ja platsikorralduse analüüs Talinnas, Võistluse tn 6 elamukompleksi ehituse näitel
Analysis of Construction technology and Building Site Management Based on the Case Study of the Construction of the Apartment Houses at 6 Võistluse Street in Tallinn
author
Popov, Oleg
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus