title
Eesti hotellide finantsseisundi parandamise võimalused Covid-19 tingimustes Viva Kinnisvara OÜ näitel
The Possibilities for Improving the Financial State of Estonian Hotels during COVID-19 on the Example of Viva Kinnisvara OÜ
author
Sokologorskaja, Veronika
keywords
ettevõtte finantsseisund
finantsseisundi parandamine
financial condition of the company
improvement of the financial condition
supervisor
defence date
language