title
Päikesepaneelidega golfiautode rakendamisest Eesti tingimustes
Usage of solar assisted golf carts in Estonian conditions
author
Nöps, Andres
keywords
päikeseautod
päikesepeelidega golfiauto
solar car
solar assisted golf cart
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal