title
Lastetusmaksust ja selle kehtestamise võimalikkusest Eestis
About childlessness tax and its application in Estonia
author
Germ, Ksenija
keywords
lastetusmaks
sündimus
childlessness tax
fertilityrate
USSR
defence date
language