title
Kas poliitiline haridus muudab suhtumist pagulastesse: Läti ja Poola uuring
Can Political Education Change Attitudes towards Refugees: a Case Study of Latvia and Poland
author
Laķe, Elīza
defence date
language