title
Strateegilistel ametikohtadel töötavate töötajate arenguprogrammi koostamine OÜ-s Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Creating a development program for key employees in Estonian Environmental Research Centre (EKUK)
author
Aron, Allar
keywords
strateegilised ametikohad
organisatsiooni õppimine
töötajate arendamine ja koolitus
development program
key employees
organisational learning
employee development and training
supervisor
defence date
language