title
Jätkusuutlikkuse ja kiirmoe seos: tuntus ja hoiakud Soome noorte tarbijate hulgas
The relationship between sustainability and fast fashion: the awareness and attitudes of young Finnish consumers
author
Katajisto, Ira Marjatta
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus